Czytanie "Lalki" Bolesława Prusa w wykonaniu uczestników projektu "Niewiele nam do zdrowia potrzeba, trochę ruchu na świeżym powietrzu, poezji i chleba". Była literatura, był las, był nastrój i melodia polskiego języka, która niosła się echem po zabratowskim lesie. Narodowe Czytanie zostało wpisane w harmonogram projektu Kół Gospodyń Wiejskich.