Mamy nowy sprzęt z Programu Kraszewski

Dodano: 2021-11-23

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku jest tegorocznym Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 drukarki, dwa komputery stacjonarne i laptop. Koszt zadania wyniósł 19 500 zł, z tego 16 550 zł dofinansowano z Instytutu Książki.

Sprzęt wedle potrzeb trafi do wszystkich naszych placówek na terenie gminy Chmielnik i w zncznym stopniu poprawi wydajność naszej pracy.